Sứ mệnh và tầm nhìn
GreenSoft Việt Nam

Nhiệm vụ

Tạo ra những sản phẩm có giá trị cao nhất cho khách hàng, giúp giải quyết vấn đề, thỏa mãn nhu cầu của mỗi người, mỗi gia đình, doanh nghiệp.

Tầm nhìn

Greensoft Việt Nam luôn muốn vươn tới trở thành một trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới, mang lại những sản phẩm giá trị cao nhất cho khách hàng,

Sứ mệnh của GreenSoft Việt Nam là mang tới những sản phẩm trên mong đợi cho khách hàng