Chất lượng tốt nhất,
Chính xác nhanh chóng
Tin cậy bảo mật

là những yêu cầu cho mỗi sản phẩm mà GreenSoft Việt Nam tạo ra
Giải pháp công nghệ

Một bài toán luôn có rất nhiều cách giải, một sản phẩm phần mềm cũng vậy. GreenSoft Việt Nam sẽ cho bạn cách giải tối ưu nhất cho bài toán của bạn

Phàn mềm di động

Phát triển các phần mềm doanh nghiệp trên nền tảng di động với nhiều hệ điều hành: Android, IOS …

Marketing + Outsourcing

Hỗ trợ tư vấn marketing phần mềm trên nhiều kênh và nhiều nền tảng

Greensoft hiểu rằng

Sự hài lòng của khách hàng với mỗi sản phẩm mà Greensoft chính là giá trị hoạt động cốt lõi của công ty. Kết nối với Greensoft, bạn không chỉ là khách hàng, mà là một người bạn, một người thân trong đại gia đình chúng tôi.

Giá trị cốt lõi

Không bao giờ thỏa mãn với hiện tại, luôn đặt mình vào vị trí khách hàng, đáp ứng trên mong đợi

Hỗ trợ khách hàng 24/7